Közösségi szolgálat diákoknak

Lehetőséget biztosítunk a középiskolásoknak, hogy az iskolai közösségi szolgálat keretében betekintést nyerhessenek könyvtárunk életébe.

Azokat a diákokat tudjuk fogadni, akiknek iskolája együttműködési megállapodást kötött a könyvtárunkkal. A foglalkoztatás idején az iskola és a könyvtár e feladattal megbízott munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak annak érdekében, hogy a teljesítés problémamentes legyen, és a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. A jelentkezőket a könyvtár egyes területein igényelt létszámban és időpontokban tudjuk fogadni.

A diákok a többféle tevékenység során önismeretre tehetnek szert, és olyan tapasztalatokkal gazdagodhatnak, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhat. Személyes kapcsolatokat építhetnek a könyvtár munkatársaival és az olvasókkal, jobban megismerhetik a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtár belső működését, felépítését. A könyvtár, amely virtuális és valóságos helyként is funkcionál, egyaránt segíti a tanulást, az iskolai felkészülést és a közösségi kapcsolatok építését.

Végezhető feladatok:  

  • Az olvasás népszerűsítése, felolvasás időseknek, gyerekeknek.
  • Ifjúsági könyvajánló készítése. Egy rövid ismertetés (legfeljebb 15 mondat) és/vagy a műhöz kapcsolódó illusztráció/alkotás készítése a könyvtárosokkal együtt kiválasztott könyvhöz. A Te kedvenc könyved borítója milyen lenne?  Az alkotásokat a könyvtár honlapján is közé tesszük!
  • Gyermekkönyvtári rendezvények segítése.
  • Egyéb, az olvasói terekben végezhető technikai feladatok.

Kapcsolattartó: Sárossy Zoltán kölcsönző könyvtáros
Elérhetősége: kozossegiszolgalat@pmk.hu ; +36-26-310-222 / 109-es mellék


Mi az a közösségi szolgálat?


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
4. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

6. § (4) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.”