Díjtáblázat

a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár szolgáltatásaira vonatkozóan.
érvényes: 2018.06.27 -től

Beiratkozási díjak:

Felnőtt és gyermekkönyvtár

 • Felnőtteknek (16 év felett): 2500 Ft / év
 • Gyerekeknek és diákoknak (16 év alatt): ingyenes
 • Diákoknak (16 év felett): 1250 Ft / év
 • Nyugdíjasoknak (70 év alatt): 700 Ft / év
 • Nyugdíjasoknak (70 év felett): ingyenes
 • Vak és gyengénlátó embereknek: ingyenes
 • Könyvtárak, muzeális intézmények  és levéltárak dolgozóinak: ingyenes
 • Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak: ingyenes
 • Regisztrált munkanélkülieknek: 1000 Ft / év

A beiratkozási kedvezményre való jogosultságot minden beiratkozáskor hitelt érdemlően igazolni kell.

Fonotéka használati díjai:

Audiovizuális klubtagsági díj egy évre (zenei CD, hangoskönyv, LP, VHS):    

 • Felnőtteknek: 2500 Ft 
 • Diákoknak: 1250 Ft (16 év felett)
 • Nyugdíjasoknak: 700 Ft 
 • Vak és gyengénlátó embereknek: ingyenes
 • Könyvtárak, muzeális intézmények  és levéltárak dolgozóinak: ingyenes
 • Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak: ingyenes

DVD és CD-ROM használatbavételi díja, mely ingyenes regisztrációhoz kötött: 

 • 300 Ft / hét / darab

Könyvtárközi kölcsönzés regisztrációs díja:

 • Eredeti dokumentum esetén 400 Ft/ dokumentum
 • Digitális vagy fénymásolatban kért dokumentum esetén 200 Ft, illetve a küldő könyvtár által megállapított összeg.

Késedelmi díj:

 • Könyvtári dokumentumok esetén: 20 Ft / nap / dokumentum, kivéve CD-ROM, DVD, mely késedelmi díja: 300 Ft / dokumentum / megkezdett hét.
 • Könyvtárközi kölcsönzés esetén: 1000 Ft / nap / dokumentum 
 • Éjszakai, hétvégi kölcsönzés esetén: 500 Ft / nap / dokumentum

Kártalanítási összeg:

Elvesztett, vagy megrongálódott dokumentumok esetén (pótlás hiányában) a mindenkori új beszerzési árat, és a beszerzés költségeit köteles az olvasó megtéríteni, mely nem lehet kevesebb:

 • a szépirodalmi művek, és az audiovizuális dokumentumok esetén 3000 Ft-nál,
 • a szakkönyvek és elektronikus dokumentumok esetében pedig 5000 Ft-nál,
 • régi vagy nagyon keresett dokumentumok esetén a fenti elvek alapján megállapított ár négyszeresét, valamint a dokumentum újra előállításának költségeit köteles az olvasó kártalanításként megfizetni.

Könyvtárközi kölcsönzés esetén, ha az idegen könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg - a könyvtárhasználónak kell megfizetnie. Az olvasó a kártalanítási összegen túl köteles a könyvtár részére megtéríteni az ezzel okozati összefüggésben felmerült további károkat.

Egyéb díjak:

 • Új olvasójegy pótlása: 100 Ft / alkalom

Másolási díj:

 • A/4:  25 Ft / oldal 
 • A/4 kétoldalas: 30 Ft / lap
 • A/3: 30 Ft / oldal 
 • A/3 kétoldalas: 35 Ft / lap

Nyomtatási díj:

 • A/4: 25 Ft/oldal 
 • A/4 kétoldalas: 30 Ft/lap
 • A/3: 30 Ft/oldal 
 • A/3 kétoldalas: 35 Ft/lap

Internet használati díj:

 • Minden megkezdett félóra: 100 Ft

A kötészeti díjakat külön árjegyzék tartalmazza, ide kattintva elérhető.
A terembérleti díjakat külön árjegyzék tartalmazza, ide kattintva elérhető.

Püspökmajori klubkönyvtár:

Beirtakozási díjak:

 • Felnőtteknek (16 év felett): 500 Ft/év
 • Gyerekeknek és diákoknak (16 év alatt): ingyenes
 • Diákonak (16 év felett): 300 Ft/év
 • Nyugdíjasoknak (70 év alatt): 300 Ft/év
 • Nyugdíjasoknak (70 év felett): ingyenes
 • Könyvtári és levéltári dolgozók: ingyenes

Késedelmi díj: 5 Ft/nap/dokumentum

Reprográfiai díjak:

 • Nyomtatás, fénymásolás díja: 20 Ft/oldal (A4)
 • Szkennelés díja: 20 Ft/beolvasás (A4)